Speerpunten voorzitter

23 Georges Blauwet

Focuspunten Voorzitter:

1. Werken aan meer welzijn en een betere verdeling van de welvaart. Lommel moet een stad zijn zonder armoede, waar het goed is om te wonen.
2. Behoud van een gezonde leefomgeving, geen blijvende vervuiling en snel herstel van eventuele beschadigingen.
3. Geen verspilling van natuurlijke rijkdommen.

Economisch en ecologisch:

  • water en lucht
  • grondstoffen
  • hernieuwbare energie

“Ik wil de boodschap uitdragen dat er geen tegenspraak is tussen economie en ecologie. Beide werelden willen efficiëntie en zuinigheid . Beiden willen de schaarse middelen optimaal beheren en zeker niet verspillen.”

4. Regionale inzet: Ook op regionaal niveau moet er meer nagedacht worden hoe je kunt zorgen voor een behoud van de hoge welvaart en die transformeren naar meer welzijn voor alle inwoners door de welvaart beter te verdelen.

 

Transformatie

Georges ijvert dus duidelijk voor een transformatie naar een ecologisch verantwoorde welvaart en meer welzijn dankzij efficiënt gebruik van natuurlijke rijkdommen en een betere verdeling van die welvaart.

Samen met Groen Lommel zetten we ons maar al te graag in voor deze positieve boodschap!

Tags: