Een autoluw centrum, nu meer dan ooit nodig

Mobiliteit en verkeer in en rond Lommel.

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de verkeersinfrastructuur in Lommel.

De herinrichting van de Kerkstraat, Molsekiesel en andere kleinere wegen heeft geleid tot een veel betere doorstroming van het autoverkeer maar van verbetering van de rust in het centrum en meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers valt weinig te merken integendeel. De doorstroming van het autoverkeer is sterk toegenomen, zodanig dat de Kerkstraat terug een doorgangstraat aan het worden is waar koning auto meer en meer terrein wint. Rust  en veiligheid in het centrum komen weer onder druk. Ook zie je meer problemen om de snelheid onder de limieten van 20.30, 50, en 70 km/uur  te houden.

Om de woonkwaliteit  en de verkeersveiligheid in Lommel centrum te verbeteren is meer nodig dan een verkeersinfrastructuur die zorgt voor een vlotte doorstroming van het autoverkeer. Er moet gezorgd worden voor een sterke reductie van het verkeer. Er is nood aan een autovrije Kerkstraat en een autoluw Centrum. En op de stadslaan en de toegangswegen moet het verkeer veel rustiger verlopen. Het rijgedrag van de weggebruikers moet verbeteren. Blijkbaar is sterkere controle en sanctionering van de overtredingen noodzakelijk.

We moeten ook werk maken van ontmoediging van het autoverkeer van en naar het centrum door alternatieven aantrekkelijk te maken. Kleine verplaatsingen kunnen zeker meer met de fiets. Daarom moeten hindernissen die het fietsen onveilig maken weggewerkt worden.

Alle oversteekplaatsen van de stadslaan zijn een probleem, zeker als ook de snelheidsbeperkingen niet gerespecteerd worden. Op alle invalswegen van Lommel is er weinig plaats om de weg veilig over te steken.  We zien vaak auto’s geparkeerd staan op het fietspad. Dit kan echt niet.

Het openbaar vervoer zou een veel grotere bijdrage kunnen leveren aan vermindering van het autoverkeer.  Niet alleen door meer openbaar vervoer op het grondgebied zelf, met lus bussen, maar ook door verbetering van het openbaar vervoer van en naar Lommel.

Betere doorstroming op de Noord-Zuid verbinding kan ook het Busvervoer verbeteren. Meer bussen bijvoorbeeld naar Hasselt in de avonduren kunnen ervoor zorgen dat meer mensen de auto laten staan. Zo ook elektrificatie van de spoorweg naar Mol kan het treinverkeer naar Brussel en Leuven veel beter maken, zodanig dat voor dit traject meer mensen het openbaar vervoer kiezen.

Er is dus nog werk aan de winkel op mobiliteitsvlak in lommel en omgeving. Groen Lommel pleit voor meer en betere verbidingen met het openbaar vervoer én een verkeersvrije winkelstraat. Liefst nu al!

Tags: