Jeugdbeleid

Het is erg belangrijk dat we onze jeugd helpen ontwikkelen en ze veel kansen bieden, kansen om te ontdekken en om te falen ook. Hen meer betrekken in de stad en ze ondersteunen zonder hen bij de hand te nemen is ons doel.
Hoe we dat gaan doen werken we in deze werkgroep uit.

Actueel

Elke jongere in Lommel heeft het recht om op te groeien in een fijne, respectvolle en duurzame leefomgeving die alle kinderen en jongeren boeit, uitdaagt en steeds nieuwe kansen geeft.  Wij van Groen Lommel zijn ervan overtuigd dat als we dit willen bekomen, we meer dan nu nog moeten inzetten op een doordacht kinder- en jeugdbeleid.   Dit is niet alleen belangrijk om van Lommel een kind- en...

Zondag 16 juli zit een kerngroep van Groen Noord-Limburg samen om een visie uit te werken rond jeugdbeleid.
We mogen de jeugd niet vergeten in onze dorpen en steden, zij zijn de toekomst en op hen moeten we inzetten.
Hoe de werking hieromtrent en de dynamiek -ondanks de vergrijzing- positief kan evolueren wordt hier nader besproken.