Energie

De Lommelaar als eigen energieleverancier

Wij willen in Lommel een eigen energiebedrijf dat zelf instaat voor de productie en opslag van alternatieve energie. We stellen vast dat, ondanks de bevriezing van de energieprijzen, we veel meer betalen voor elektriciteit dan de consument in Nederland of Frankrijk. We willen met dit Lommels energiebedrijf ons onafhankelijker maken van de energieproducent die 90% van de productiecapaciteit in handen heeft, en moet ons eveneens beschermen dat bij ons het licht niet uit gaat. Nu profiteren slechts enkele van de groene-stroomcertificaten en zij die het zich financieel kunnen permitteren en eigenlijk gebeurd er een omgekeerde herverdeling van arm naar rijk. Het zijn de consumenten die geen zonnepanelen hebben die de groene-stroom certificaten betalen, wij willen dat alle Lommelaars hiervan mee profiteren. De coöperatieve gedachte… Waarom bv. niet het windturbinepark inzetten voor de Lommelaar zelf.  Of een energiecoöperatie voor productie, aankoop en verkoop van energie, waarbij iedere Lommelaar mede-eigenaar wordt door er aandeel van te krijgen? Dit is helemaal niet zo utopisch als het lijkt, er zijn al meerdere kleinere gemeenschappen die ons dit voor deden. Zo kunnen er ook investeringen gebeuren die plaatselijk het meest renderen, denk bv. aan geo-warmte om er het plaatselijke zwembad, sporthal, bejaardentehuis, school of appartementsblok te verwarmen. Om het gebruik van elektrische wagens te stimuleren kunnen we zorgen dat er meer oplaadpalen voor elektrische auto’s komen of plaatsen waar aan autodelen wordt gedaan. Wat dacht je van het produceren van elektriciteit en warmte door het vergassen van snoeisel en tuinafval van de Lommelse bevolking en zo zijn er nog wel tal van mogelijkheden.

Investeringen die anders moeilijk of niet terugverdienbaar zijn door de enkeling kunnen met deze nieuwe aanpak snel het verschil maken en dit ten bate van alle Lommelaars, het milieu en de toekomst van onze kinderen. Groen wil hierbij ook aandacht voor efficiënte differentiatie in de investeringen voor de productie, transport en opslag van energie, zodanig dat er een optimale balans is tussen productie en verbruik op elk deel van de dag.