Actueel

Groen fietst!

 

Ons jaarlijkse eetfeestijn komt er weer aan!

12 november 2017 vanaf 11u30 tot 14u30 en van 17u00 tot 19u30 in zaal de Moffel op Lommel Werkplaatsen.
Het is een buffet aan 15 euro per persoon, kinderen tot 5 jaar gratis en tussen 5 en 10 jaar is het 10 euro. Er is tomatensoep, bourgondisch stoofpotje, balletjes in tomatensaus, kipfilet, ... en...

Binnen Groen Lommel vinden we het belangrijk om zo energie neutraal mogelijk te kunnen leven en als stad zo energie onafhankelijk mogelijk te kunnen zijn. Samen met Lommel willen we hieraan werken en hierin kansen creëren.
Bij onze kernpunten vind je hierover meer informatie.

Mobiliteit en verkeer in en rond Lommel.

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan de verkeersinfrastructuur in Lommel.

De herinrichting van de Kerkstraat, Molsekiesel en andere kleinere wegen heeft geleid tot een veel betere doorstroming van het autoverkeer maar van verbetering van de rust in het centrum en meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers valt weinig te...

Elke jongere in Lommel heeft het recht om op te groeien in een fijne, respectvolle en duurzame leefomgeving die alle kinderen en jongeren boeit, uitdaagt en steeds nieuwe kansen geeft.  Wij van Groen Lommel zijn ervan overtuigd dat als we dit willen bekomen, we meer dan nu nog moeten inzetten op een doordacht kinder- en jeugdbeleid.   Dit is niet alleen belangrijk om van Lommel een kind- en...

Zondag 16 juli zit een kerngroep van Groen Noord-Limburg samen om een visie uit te werken rond jeugdbeleid.
We mogen de jeugd niet vergeten in onze dorpen en steden, zij zijn de toekomst en op hen moeten we inzetten.
Hoe de werking hieromtrent en de dynamiek -ondanks de vergrijzing- positief kan evolueren wordt hier nader besproken.

Elke derde dinsdag van de maand houdt Groen Lommel een vergadering.
Komende vergadering is 18 juli om 20u in café de Melchior. Geïnteresseerden zijn steeds welkom.

Groen Lommel wenst u een warme start van het nieuwe jaar.
Samen op weg naar een betere en groenere wereld, voor u en uw geliefden.

Hartelijke groeten,

Groen Lommel


September 2015. Het schooljaar komt weer langzaam op gang. We hopen op het beste voor onze kinderen en hun klas.
We vertrouwen op de deskundigheid van leerkrachten en directies. Ook en voor alles verwachten we een veilige aan- en thuiskomst van onze kinderen.
Voor vele ouders in Lommel nijpt hier alsmaar meer het schoentje: de beklemmende mobiliteit, vooral in het...

De maandelijkse vergadering vindt plaats elke derde dinsdag van de maand. Deze start omstreeks 20:00 in de drankgelegenheid de Melchior te Lommel.
Heeft u inhoudelijke opmerkingen of suggesties i.v.m. de werking van Groen Lommel bent u steeds welkom. U kunt ook steeds vrijblijvend de vergadering met u aanwezigheid verrijken of samen met ons discussieren over de lopende...

Groen wil iedereen de mogelijkheid geven om op de hoogte te blijven van ons programma. Omdat onze papieren edities in beperkte oplage worden gedrukt en nog door onze ijverige vrijwilligers te voet en met de hand bedeeld worden, hebben we voor diegenen die 'geen folders' in hun brievenbus willen of er geen ontvangen hebben ook een digitale versie. Lees en denk mee na over een groener en...

Pagina's